Tháng 09, 2019
Thứ hai
Thứ Ba, ngày 07/07/2020 15:52 PM (GMT+7)

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2030

TP.HCM sẽ là đô thị thông minh vào năm 2020 với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 2392/QĐ-UBND cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM và Quyết định số 2393/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình chuyển đổi số của TP.HCM.

Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM

Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TP.HCM (được phê duyệt tại Quyết định số 4250/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của  UBND TP) nhằm phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 (được ban hành theo Quyết định số 2323/QĐ-BTTT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông).

Việc cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TP góp phần làm rõ sự tương quan và phù hợp của Kiến trúc Chính quyền điện tử với định hướng chuyển đổi số của TP, Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh; cũng như đảm bảo các chương trình đầu tư công nghệ thông tin đạt được hiệu quả đúng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, liên thông của các hệ thống thông tin của TP nhằm theo kịp sự phát triển nhanh chóng của các giải pháp công nghệ mới như: công nghệ dữ liệu lớn (Big Data); ảo hoá, điện toán đám mây; xu hướng tăng cường tính di động; Internet vạn vật (Internet of things - IoT).

Cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử TP còn là việc xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử của TP ở mức tổng thể, làm cơ sở để các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường – xã - thị trấn có thể tham chiếu khi phát triển, nâng cấp, kết nối và triển khai các hệ thống thông tin tại đơn vị.

TP.HCM đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới

Chuyển đổi số không chỉ là một xu thế về công nghệ trên toàn cầu, mà còn tác động vô cùng sâu rộng lên các lĩnh vực của kinh tế, xã hội. TP.HCM là thành phố lớn, năng động, là đầu tàu kinh tế của cả nước nên cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số.

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh vào năm 2030 - 1

TP.HCM là thành phố lớn, năng động, là đầu tàu kinh tế của cả nước nên cũng sẽ không nằm ngoài xu hướng chuyển đổi số. Ảnh minh họa: Zing

Chương trình Chuyển đổi số của TP.HCM được xây dựng dựa trên Chương trình Chuyển đổi số quốc gia, Đề án Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và Kiến trúc Chính quyền điện tử TP. Các nội dung chủ yếu của Chương trình Chuyển đổi số của thành phố gồm:

Đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị thông minh với sự đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động của bộ máy chính quyền số, của các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số.

Mục tiêu tổng quát về chuyển đổi số của TP.HCM là phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành với tinh thần: “Là đầu tàu kinh tế của cả nước, đi đầu trong thực hiện mô hình tăng trưởng mới. Phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, phong trào đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động, là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phát triển mạnh kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn. Khuyến khích, hỗ trợ để hình thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh cao ở khu vực. Thực hiện tăng trưởng xanh”.

Trong chương trình chuyển đổi số, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2025 số hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 50% trở lên. Ngoài ra, 90% hồ sơ công việc tại cấp thành phố, 80% hồ sơ công việc tại cấp quận và 60% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng. Trong 5 năm tới, kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia để phục vụ phát triển chính quyền số, phục vụ nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

TP.HCM cũng đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chính phủ điện tử; kinh tế số chiếm 25% GRDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 60%.

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, gồm cả thiết bị di động. Ngoài ra, 100% hồ sơ công việc ở cấp thành phố, 100% hồ sơ công việc ở cấp quận và 95% hồ sơ công việc ở cấp phường được xử lý trên môi trường mạng. TP.HCM hình thành đầy đủ nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, dữ liệu được chia sẻ rộng khắp trong toàn xã hội, giảm 40% thủ tục hành chính.

Cùng với đó, TP.HCM tăng 40% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong giai đoạn này, dự kiến TP.HCM thuộc nhóm 2 địa phương dẫn đầu về chính quyền số, kinh tế số chiếm 40% GRDP, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 9%. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp có tài khoản thanh toán điện tử trên 85%.

Chương trình cũng đề ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp để hoàn thành mục tiêu. Đặc biệt, tập trung vào đổi mới tư duy và thống nhất nhận thứ về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp TP; Phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin, hạ tầng Internet vạn vật, hạ tầng dữ liệu); Phát triển nền tảng số (bao gồm các nền tảng như nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu, nền tảng Internet vạn vật, nền tảng trí tuệ nhân tạo, nền tảng kết nối dịch vụ số hóa, nền tảng chuỗi khối (blockchain), nền tảng định danh điện tử) và Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin....

Minh Giang

Tin đọc nhiều

Theo tình nguyện viên 'đột nhập' nơi tạo ra vaccine Covid-19 Đại học Oxford là một trong số những cơ sở nghiên cứu đang...
Việt Nam thử nghiệm điều trị Covid-19 bằng huyết tương Do chủng virus mới đã biến đổi gen, Việt Nam bắt đầu cho...
'Keo thông minh' được giới thiệu công bố trong Sách vàng sáng tạo 'Keo thông minh trong điều trị lành thương' là một trong sáu...
Quay màn hình trên Windows 10 mà không cần phần mềm Nếu đang sử dụng Windows 10, bạn có thể tận dụng nhanh thanh...