Tháng 01, 2019
Thứ ba
Thứ Ba, ngày 06/02/2018 09:50 AM (GMT+7)

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Về phía VNDCCH, họ đã thành công trong việc tạo được bất ngờ nhờ tích cực trong công tác bảo mật và phản gián (đánh lừa đối phương). Họ đã giữ bí mật tuyệt đối về ngày giờ tấn công và địa điểm tấn công.

Xem thêm các kỳ:

Các nhà nghiên cứu lịch sử của Việt Nam Cộng hòa (VNCH) trước đây đã bỏ nhiều công nghiên cứu về các chiến lược, sách lược của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (VNDCCH) để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi: Vì sao VNCH, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ của người Mỹ như vậy, một quân đội mạnh thứ 3 thế giới, lại là bên thua cuộc trong chiến tranh Việt Nam? Nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân (1968), với mong muốn mang đến cho độc giả thêm một góc nhìn về chiến thắng chiến lược mang tầm vóc vĩ đại này, Tạp chí Khám phá trích đăng tài liệu của nhà nghiên cứu Lâm Vĩnh Thế về Tình báo trong chiến tranh Việt Nam.

Về phía VNCH, rõ ràng là các cơ quan tình báo đã có nắm được một số tin tức khá rõ ràng liên quan đến kế hoạch của cuộc Tổng tấn công này nhưng việc phân tích, nhận định, và đánh giá tin của các cấp chỉ huy tình báo đã không chính xác, chủ yếu dựa vào sự lạc quan, tin tưởng là đối phương tuy có ý đồ nhưng không có khả năng thực hiện một cuộc tấn công với quy mô trên cả nước như thế. 

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ - 1

Quân Giải phóng tấn công vào mục tiêu tại Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân 1968.

Về phía Hoa Kỳ, Hội Ðồng Cố Vấn Tình Báo Hải Ngoại của Tổng Thống (President’s Foreign Intelligence Advisory Board, viết tắt là PFIAB) đã thiết lập một ủy ban cấp cao để điều tra về công tác tình báo trong thời gian trước cuộc tấn công. Báo cáo của ủy ban, gồm 9 trang, với tựa đề là “Intelligence warning of the Tet Offensive in South Vietnam,” được hoàn thành trong tháng 4-1968. Trong phần kết quả điều tra (General Findings), ủy ban đưa ra một số kết luận tạm dịch như sau: 

“Mặc dù đã có những báo động, cường độ, phối hợp, và thời điểm của cuộc tấn công của đối phương đã không hoàn toàn được dự đoán trước… Một yếu tố quan trọng nữa đã không được đoán trước là con số những cuộc tấn công sẽ được thực hiện cùng một lúc… Bên dưới những vấn đề cụ thể đó là một vấn đề căn bản hơn: phần lớn các cấp chỉ huy và các sĩ quan tình báo, ở tất cả mọi cấp, đã không hình dung ra được là đối phương có khả năng hoàn thành được những mục tiêu đề ra mà họ đã tuyên truyền hay trong các tài liệu tịch thu được. Những ước lượng về sự hao mòn, xâm nhập, và tuyển mộ tại địa phương, các báo cáo về việc xuống tinh thần, và một chuỗi dài những thất trận của họ đã làm cho chúng ta xem thường họ. Hình ảnh tổng quát được trình bày cho chúng ta là đối phương không có khả năng thực hiện một cuộc tấn công với tầm vóc và cường độ như thế.” 

Tướng Davidson, Trưởng J2-MACV (Ban 2 của Bộ chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam) trong thời gian Trận Mậu Thân, cho biết ông đồng ý với kết quả điều tra của ủy ban này, nhưng quan điểm của ông có khác biệt về mức độ. Ông cho rằng yếu tố quan trọng nhất trong bất ngờ về chiến thuật không phải là thời điểm của cuộc tấn công, mà là ở điểm đối phương  đã tấn công vào quá nhiều thành phố và vào cùng một thời điểm.

Về phía VNDCCH, họ đã thành công trong việc tạo được bất ngờ nhờ họ rất tích cực trong các công tác bảo mật và phản gián (đánh lừa đối phương). VNDCCH  hiểu rất rõ là để có thể thành công trong kế hoạch tổng tấn công này họ phải giữ bí mật tuyệt đối về ngày giờ tấn công và địa điểm tấn công. Và họ đã làm được tốt công tác này trong cả hai lãnh vực bảo mật và đánh lừa đối phương. 

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ - 2

Tư lệnh quân Mỹ tại Việt Nam, tướng Westmoreland phải rời Việt Nam về Mỹ vào tháng 3/1968.

Trong lĩnh vực bảo mật, vì tất cả các cấp chỉ huy quân sự của VNDCCH đều là đảng viên cộng sản, việc bảo mật không phải là một vấn đề vì họ đã quá quen thuộc với việc này. Bên cạnh đó, chỉ có cán bộ từ cấp trung đoàn trở lên mới được học tập đầy đủ về kế hoạch này. Vì thế, nhân viên Việt-Mỹ của Chiến địch Phượng Hoàng ở khắp lãnh thổ của VNCH, nhưng chủ yếu nhắm vào hạ tầng cơ sở của đối phương, đã không phát hiện được kế hoạch này. 

Khám Phá
Xem thêm các kỳ:

Tin đọc nhiều

Thế giới nợ Việt Nam một lời xin lỗi Với một đội quân từng thân chinh bách chiến hơn 30 năm,...
Những ai đã hậu thuẫn cho Polpot? Một kho tư liệu hơn 500.000 bức điện tín ngoại giao Mỹ từ...
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: Đã đánh thì phải đánh cho tiệt nọc Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định: "...Khi mà chúng ta...
Nước Nga Xô viết và Chính sách kinh tế mới Tư tưởng chỉ đạo cơ bản của Lê-nin trong việc thành lập Liên...